1. TOPLANTI

1. TOPLANTI

1.  YEREL ORTAKLAR TOPLANTISI
TARİH:           16.11.2017 
SAAT:             15.00
YER:               ANTALYA VALİLİĞİ TOPLANTI SALONU


Gündem:  Projenin Basına Tanıtımı
ANTALYA VALİ YARDIMCISI Canan Hançer Baştürk Başkanlığında  yapılan toplantıya,
Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler  Bölümü CEUPA koordinatörü  Baki Karaçay ve ekibinden Meryem  Zincirli, Ahmet Aslan ve Can Direk katıldı.
Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı adına Başkan Prof. Dr. Duran Canatan, Üyeler Dr. Zekiye Özdemir, Dr. Özlem Erinekçi, Oya Demirel ve Ercan Çetintürk katıldı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Başhekim Yardımcısı Dr. Galip Neşet Cerit, Hematoloji Uzmanı Dr. Vedat Arslan, proje sorumluluarı Gülcan Doğan ve Emin Suha Ayraç katıldı.
Akdeniz Kan Hastalıkları Derneğinden  başkan Rukiye Karadal ve Tolga Mete katıldı.
Basın Toplantısında Vali yardımcısı Canan Hançer Baştürk açılış konuşması ile başladı. Sonra Proje sahibi Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı  Başkanı ve Proje Koordinatörü  Prof. Dr. Duran Canatan  önce vakfın yirmi yıllık çalışmalarını özetledikten sonra  projeyi sundu.


Sayın Basın Mensupları
    Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV), özellikle başta Talasemi (Akdeniz Anemisi) olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları ve edinsel kan hastalıkları konularında dünya standartları düzeyinde uygulama, eğitim ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere 1996 yılında, hasta yakınları, işadamları ve hekimlerin katılımıyla kurulmuştur.


    AKHAV, 20 yıllık sürede Antalya ve çevresinde Talasemiyi tüm topluma tanıtmış, hastalık %95 önlenerek korku olmaktan çıkmıştır. Bu sayede, Antalya ekonomisine her yıl 15 milyon tasarruf sağlanmaktadır.


    Vakfımızın 1996 yılında Antalya Valiliği ile başlattığı “Önce Talasemi Sonra Nikâh” kampanyası sonucunda Antalya şehir merkezinde Talasemili hasta doğumu %90 azalmıştır. Bu kampanya Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında Talasemi Önleme kampanyası olarak, tüm ülkeye yayılarak 41ilde uygulanmaya konmuştur ve devam etmektedir.

    “Talasemi Çiçekleri Solmasın” kampanyası ile toplum bilinçlendirilerek her Talasemi hastasına sürekli kan bağışı kazandırmak için “kan annesi ve kan babası“ programı uygulanmaktadır. Bu kampanya da 2006 yılından itibaren Türk Kızılay’ı tarafından tüm ülkede uygulamaya konulmuştur.


    Vakfımız Sağlık Bakanlığı ve Hayırsever Adem Tolunay işbirliği ile Antalya Eğitim ve Araştırma merkezi bahçesine 2007 yılında ülkemizde ilk defa bir Talasemi Merkezi kazandırmıştır.


    Vakfa yapılan bağışlar yanında vakfın Antalya şehir merkezinde kurmuş olduğu laboratuvardan (AKHAVTAG) elde edilen gelirler ile Talasemili hastalara eğitim ve sosyal konularda destek sağlanmaktadır.


    Ulusal ve uluslararası düzeyde devam etmekte olan çalışmalarımızın tümüne Valiliğimiz 20 yıldan beri destek vermektedir.
Avrupa Birliği Erasumus + Projeleri  2016 başvuru döneminde yine Valiliğimiz (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu / CEUPA) desteğiyle hazırlanmış olan "Talasemik Gençlere Daha Kaliteli Bir Yaşam Sunmak İçin Endokrin Komplikasyonlarının Tanısı ve Tedavisi (EQUALITY)" isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Programı K2 Stratejik Ortaklık Projemiz hibe almaya hak kazanmıştır.
Proje 2016 - 2018 yıllarında Antalya Valiliği yanı sıra, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği ile İtalya'dan Casa di Cura Quisisana, Almanya'dan UniversityHospitalUlm ve Bulgaristan'dan SpecializedHospitalfor Active Treatment of Children "Prof. IvanMitev" Sofia isimli 3 Avrupalı kurum ortaklığında yürütülecektir.

Proje süresi: 2 yıldır.
Proje toplam bütçesi 196.000 Euro olup iş dağılımına göre ortaklara pay edilecektir.
Projemizin amacı, talasemik hastaların hayat standartlarının yükseltilmesi, yaşam sürelerinin uzatılması ve farkındalık yaratılmasıdır. Proje Türkiye geneline yayılacak, ICET-A kanalı ile Avrupa ve Dünya hastalarına ulaşacaktır. Proje tamamlandığında önce Antalya, sonra Türkiye, sonra Avrupa ve sonra tüm dünyadaki Talasemi hastaların daha iyi takip ve tedavi edilmeleri sağlanacak, yaşam kaliteleri ve süreleri uzayacaktır.
Bu nedenle projenin kısa  adı da eşit yaşamı vurgulamak için “EQUALITY”  olmuştur.
Projenin eğitim yeri:  İtalya,
Projenin uygulama yeri: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adem Tolunay Talasemi Merkezi
Proje yayılımı: Türkiye genelinde hastalar, ICET-A kanalı ile Avrupa ve Dünya hastalarına ulaşılması
Proje Uygulaması: Türkiye’den ve Avrupa'dan toplam 20 doktor ve hemşirenin İtalya'da eğitici eğitimi programlarına katılarak talasemi konusunda mesleki kapasitelerini ve yeterliliklerini arttırmaları planlanmaktadır.
•           Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı'nın projedeki görevleri arasında e-magazin ve e-kitap hazırlanması, eğitim seminerleri düzenlenmesi ve web sitesi yapımı gibi faaliyetler yer alırken,
•           Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği talasemik hastalar için mobil uygulamanın geliştirilmesi,
•           Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta takip kartlarının ve akış çizelgelerinin geliştirilmesi,
•           İtalyan ortak doktor ve hemşirelere eğiticilerin eğitimi verilmesi,
•           Bulgar ortak proje izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
•           Alman ortak ise ICT tabanlı eğitim modülünün geliştirilmesi görevlerini yürütecek.
•           Antalya Valiliği, uzun yıllardan beri yürüttüğü Avrupa Birliği projelerinden edindiği deneyim ışığında söz konusu çokuluslu projenin program kurallarına göre sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesine destek sağlamak yanında proje kimliği ve logosunun oluşturulması, yaygınlaştırma materyallerinin basımı, açılış ve kapanış konferansı organizasyonu gibi yaygınlaştırma ve kıymetlendirme faaliyetlerini yerine getirecek.


Sonuç olarak; Proje ile öncelikle Antalya’da tedavi gören yaklaşık 700 talasemili hastanın yaşam kalitesi değişecek, sonra Türkiye’de 25 Talasemi merkezinde takip edilen yaklaşık 5000 hastanın takip ve tedavisi daha iyi yapılacak, Avrupa’daki  ortaklar kanalı ile Avrupadakitalasemi hastalar, son olarak ta UluslararaıTalasemi Takip ve İzleme Platformun (ICET-A)  kanalı ile, (bu platformun Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Duran Canatan olduğu için)   tüm Dünyadakitalasemili hastaların yaşam kalitesi değişecek, daha düzenli takip edilecektir.
Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı olarak, projenin kabul edilmesi için büyük destekler veren başta Antalya Valiliği ve  CEUPA ekibine, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibine, Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği ekibine İtalya, Almanya ve Bulgaristan daki partnerlerimize teşekkür ediyoruz, projenin öncelikle   Antalya’ya  ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.


Yukarı