2. TOPLANTI

2. TOPLANTI

TARİH:           16.12.2017 
SAAT:             15.00
YER:               ANTALYA VALİLİĞİ TOPLANTI SALONU


Gündem:
1. Proje Türkiye ortakları yürütme ekibinin tanışması,
2. Proje süreci ( yol haritası)’nin anlatılması
3. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Duran Canatan’ın Sunumu
- Proje hedefleri,
- Proje Bütçesi,
- Proje Ortaklarının projedeki görevleri,
- Proje entelektüel çıktıları
- Proje yol haritası üzerine tartışmalar,
4. AKD’nin görevleri arasında yer alan mobile application bir taslak hazırlanmalı,
5. Proje ortakları, proje koordinatörü AKHAV’a; AKHAV da Türkiye Ulusal Ajansına karşı sorumludur. Ortaklar yapacakları harcamalar konusunda AKHAV’a bilgi vermeli, AKHAV da harcamanın geçerliliği ile ilgili olarak Ajansa danışmalı. Ajans onayı alınmadan yapılan harcamaların ajans tarafından kabul edilmemesi durumunda proje harcamalarından AKHAV sorumlu olmayacaktır.


Yukarı