2.TPM FERRARA

İKİNCİ ULUS ÖTESİ  TOPLANTI NOTLARI
12-13 Eylül 2017
Katılımcılar:
1. Dr. Giorgio Piacentini: Quisisana Hastanesi Başkanı, Ferrara
2. Prof. Dr. Duran Canatan: Proje Koordinatörü ve AKHAV Başkanı
3. Prof. Dr. Vincenzo de Sanctis: Quisisana Hastanesi Ferrara'dan Danışman
4. Prof. Dr. Joan-LLuis Vives Corrons: Lösemi Araştırma Enstitüsü Birimi Başkanı Josep Carreras (IJC) Barselona ve ENERCA Koordinatörü
5. Prof. Dr. Raffaella Colombatti: Padova Üniversitesi Pediatri Bölümünden ve ENERCA ortağından
6. Canan Hançer Baştürk: Antalya Vali Yardımcısı
7. Baki Karaçay: CEUPA Antalya Valiliğinden Koordinatör
8. Veli Ercan Çetintürk: AKHAV'tan Proje Koordinatörünün Yardımcısı
9. Erman Oruç: Antalya Talasemi Derneği
10. Tolga Mete: Antalya Talasemi Derneği
11. Dr. Eva Pancaldi: Ferrara'dan Quisisana Hastanesi - AB projelerinde uzman
12. Claudio Zunelli: Ferrara'nın Özel Akredite Quisisana Hastanesi
13.Mr. Davide Tenan: Ferrara'nın Özel Yetkilendirilmiş Quisisana Hastanesi - Dijital İletişimin Deltacommerce Ajansı, Ferrara

Toplantı  notları:
Toplantı, Ferrara'dan Quisisana Hastanesi Başkanı Dr. Giorgio Piacentini tarafından açıldı, daha sonra Antalya Valisi Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Projenin  önemini belirtti.
Prof. Dr. Vincenzo de Sanctis ve Prof. Dr. Duran Canatan TPM gündemini sundular.
Duran Canatan, şimdiye kadar yapılanları  ve ara rapor Proje Koordinatörü dahil olmak üzere faaliyet raporlarını sundu.
Vincenzo de Sanctis, Quisisana Hastanesini ve bu Projeye katılımını sundu.
Joan-LLuis Vives Corrons, Barselona'nın (İspanya) Lösemi Araştırmaları Enstitüsü Josep Carreras (IJC) ve Alman Ortağı yerine yeni Ortak olarak sorumluluk bilincini sundu. Ardından ENERCA Projesini koordinatör olarak açıkladı.
Baki Karacay, Antalya Valiliğini, sorumluluklarını ve bu projede Bulgar ortaklarının yerine İzleme ve Değerlendirme görevinden oluşan yeni sorumluluğunu sundu.
Dr Eva Palcaldi ve Prof. Dr. Vincenzo de Sanctis, diğer Ortaklar ile projede rapor edilen bazı finansal terminolojileri görüştü ve her bir Merkeze verilen bütçeyi kullanma teriminin açıklaması için açıkça talep etti. Baki Karaçay ve Erman Oruç, talepleri en kısa sürede malzeme ile göndermeyi taahhüt etti.
Web Sitesi, e- Dergi, e-kitap broşürleri tüm ortaklar tarafından görüşüldü.
Raffaella Colombatti, ICT tabanlı  Eğitim Proğramının Eşitlik Eğitim programı konulu tartışmalar öncesinde ENERCA yönergelerini / eğitim faaliyetlerini sundu. Hemoglobinopati ve talasemi için ENERCA e-öğrenme platformunun nasıl çalışılacağını açıkladı.
Erman Oruç, Mobil Uygulama Önerisini sundu.
Veli Ercan Çetintürk, mali güncelleme + şablonlar da dahil olmak üzere idari ve mali konularda, önümüzdeki günlerde raporlar sunacak. Bütün ortaklar, Proje yönetimi ve uygulanması sırasında finansal konuları görüştüler.
Duran Canatan ve Prof. Dr. Vincenzo de Sanctis, Eğitimcilerin Eğitimi Programının önerisini 27 Kasım'da Ferrara'da düzenleyeceklerini bildirdiler. Tüm ortaklar program ayrıntılarını görüştü ve program hakkında bazı iyileştirmeler önermişlerdi.
Toplantıda Sn. Davide Tenan Kahve Araları'nda tüm ortaklarla İngilizce, Türkçe, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde kısa röportaj yaptı.
Tüm ortaklar, yol haritasını ve gelecek planını, nihai anlaşmaları + zaman çizelgesini + bir sonraki toplantı planlamasını gözden geçirdiklerini tartıştılar.


Duran Canatan, mükemmel misafirperverlik ve samimi organizasyon için Dr. Giorgio Piacentini'ye ve Prof. Dr. Vincenzo de Sanctis'e teşekkür ederek katılımcılara sertifika verdi ve Eşitlik Proje Koordinatörü olarak İkinci Uluslararası Projeler Toplantısı'nı kapattı.İKİNCİ ULUS ÖTESİ TOPLANTI

Ferrara - ITALY

11-14 EYLÜL  2017

11 EYLÜL  2017:           FERRARA VARIŞ

12 EYLÜL  2017 :          İKİNCİ ULUS ÖTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ


09:00

Hoşgeldin ve Açılış Konuşmaları

Dr. Giorgio Piacentini:  President of Quisisana Hospital, Ferrara
Canan Hançer Baştürk
Antalya Vali Yrd.

09:30

Aktivite raporları

Tüm Ortaklar

10:30

Kahve Molası

 

11.00

İdari ve Mali konular

Tüm Ortaklar

12.00

Gözleme ve Değerlendirme

Tüm Ortaklar

13:00

Yemek

 

14.00

Web sayfası

Tüm Ortaklar

14:30

E-magazin

Tüm Ortaklar

15:00

Proje Broşür ve afişleri

Tüm Ortaklar

15.30

Kısa Videolar

İtalya


 

13  EYLÜL  2017: Otel Toplantı Odası


09.00

Workshop.
Eğiticilerin Eğitimi Proğramı üzerine ortakların düşünceleri

Başkanlar
Prof. Dr. Vincenzo de Sanctis
Prof. Dr. Duran Canatan

10.00

ICT temelli eğitim

Prof. Dr. Joan Lluis ve
Prof. Dr. Raffaella Colombatti

10:30

Kahve Molası

 

11.00

Yol haritası ve zaman takvimi

Tüm Ortaklar

11.30

Son  kararlar

Tüm Ortaklar

12.00

Ortakların değerlendirmesi

Tüm Ortaklar

12.30

Görevlerin paylaşılması

Tüm Ortaklar rs

13.00

Yemek

 

14 EYLÜL  2017:  FERRARA DAN AYRILIŞ


Yukarı