Talasemi Semineri

Talesimi Semineri Sunumları

Türkiye ve Avrupa’da Talasemi Dr. Erdal KURTOĞLU

Antalya Valiliği Hazal Güldalı

Talasemi Majorlu Hastalarda Puberte Problemleri ve Hipogonadizm Dr. Rıza Taner Baran

Talasemi Majorlu Hastalarda Büyüme ve Gelişme Sorunları Dr. Rıza Taner Baran

Talasemi Hastalarında Endokrin Komplikasyonların Farklı Ülkelerdeki Epidemiyolojisi  Doç. Dr. Doğa Türkkahraman

Talasemi Hastalarında Glukoz İntoleransı ve Diyabet Doç. Dr. Doğa Türkkahraman

Talasemi Genotipinin Endokrin Kompikasyonları Üzerinde Etkisi Prof. Dr. Duran Canatan

Talasemide Kemik Sorunları Osteopeni  ve Osteoporoz Prof. Dr. Duran Canatan


TALASEMİDE ENDOKRİN KOMPLİKASYONLAR VE TAKİBİ

10-11 ARALIK 2018 GRİDA CİTY OTEL – ANTALYA

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı kordinatörlüğünde, Antalya Valiliği, SBÜ. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Antalya Talasemi Derneği, İtalya'dan Casa di Cura Quisisana Clinic ve İspanya’dan Barcelona Üniversitesi ile yürüttüğümüz “ AB Erasmus Projesi kapsamında (Proje no; 2016-1–TR01-KA202-034376) olan “Talasemik Gençlere Daha Kaliteli Bir Yaşam Sunmak İçin Endokrin Komplikasyonlarının Tanısı ve Tedavisi “ isimli, kısa adı EŞİTLİK (EQUALİTY) olan organizasyonumuz 31.12.2016 tarihinden beri devam etmektedir.

Bu proje kapsamında, SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ekibi ile birlikte bu uygulamanın ülkemize yayılması ve tüm talasemi hastalarının belli bir izlem programı kapsamında endokrin komplikasyonlarının takip edilebilmesi için, 10-11 ARALIK 2018 tarihlerinde Antalya’da “Talasemide Endokrin Komplikasyonlar ve Takibi” konulu bir seminer yapılacaktır. Seminer sonunda katılımcılara “Talasemili Hastalara Uzun ve Kaliteli Yaşam” isimli kitabımız hediye edilecektir. Seminer programların detayları ektedir.

Saygılarımla

Prof. Dr. Duran Canatan

Proje Koordinatörü

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı


1. EĞİTİM PROGRAMI

10 ARALIK 2018

08.30.00-09.00: Kayıt

09.00-10.00: Açılış Programı Konuşmaları:

10.00-10.30 Kahve Arası

1. PANEL:

Oturum başkanları: Uz. Dr. Elif Güler Kazancı / T.C.Sağlık Bakanlığı 10.30-11.00:

Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu: Akdeniz ülkelerinde ve Türkiye’de talasemi sorunu 11.00-11.30:

Doç. Dr. Doğa Türkkahraman: Talasemide endokrin komplikasyonların farklı ülkelerde epidemiyolojisi

11.30- 12.00

Prof.Dr. Duran Canatan :Talasemi genotipinin endokrin komplikasyonlar üzerine etkisi

12.00 - 13.30: Yemek Arası

2.PANEL:

Oturum başkanları : Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu / Doç. Dr. SüheylaGörar 13.30-14.00

Uz. Dr. FundaTayfun Küpesiz : TalasemideTransfüzyon Prensipleri 14.00– 14.30

Uz. Dr. Vedat Aslan : Talasemide Demir yükü ve yönetimi

14.30 – 15.00

Uz. Dr. RızaTaner Baran : Talasemide Büyüme ve Gelişme sorunları

15.00-15.30

Doç. Dr. DoğaTürkkahraman :Talasemi de glukoza normalikleri ve diyabet sorunu

15.30-16.00: KahveArası

3.PANEL:

Oturum başkanları : Doç. Dr. Süheyla Görar / Doç. Dr. DoğaTürkkahraman 16.00-16.30

Uz. Dr. Vedat Aslan : TalasemideTiroid ve Paratiroid Fonksiyon Bozuklukları 16.30 – 17.00

Uz. Dr. RızaTaner Baran :Talasemide puberte problemleri ve hipogonadizm 17.00 – 17.30

Doç. Dr. Süheyla Görar :Talasemide fertilite ve üreme sorunları

17.30-18.00

Prof.Dr. Duran Canatan:Talasemi de kemik sorunları: osteopenia ve osteoporoz

20.00 : GALA YEMEĞİ 2


 4. PANEL:

EĞİTİM PROĞRAMI

11 ARALIK 2018

Oturum başkanları : Prof. Dr. Erdoğan İbrişim / Uz. Dr. Necati Koç

09.00 - 09.30

Doç. Dr. Süheyla Görar :Talasemide endokrin komplikasyonların takibinde kullanılan algoritmalar (ICET-A önerileri)

09.30 – 10.00

Uz. Dr. Zehra DiyarTamburacı Uslu:Talasemide Kardiyak sorunlar ve yönetimi

10.00 – 10.30

Psikolog Zeynep Tarık : Talasemide ergenlikten erişkinliğe geçişte psikolojik sorunlar ve yönetimi

10.30-10.50 Kahve Arası

5. PANEL:

Oturum başkanları : Dr. Zekiye Ozdemir / T.C.Sağlık Bakanlığı

10.50-11.50

Dr. Ozlem Erinekçi: Talasemide ülkemizin durumu, idari ve sosyal sorunlar 11.50 – 12.10

Umut Oruç :Talasemi izleminde Mobil Uygulama Sistemi

12.10 – 12.30

Hazal Güldalı : Eğitim Proğramı için gözlem ve değerlendirme

12.30-13.30 : PROJE KAPANIŞ PROGRAMI

Oturum başkanı: Antalya Valiliği

Konuşmacılar :

Prof. Dr. Vincenzo De Sanctis – Ferrara Ouisisana Hastanesi-Italya

Prof. Dr. Joan Lluis Vives Corrons- Barselona Üniversitesi- İspanya

Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu. SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Türkiye Baki Karaçay.-Antalya Valiliği-Türkiye

Rukiye Karadal-Antalya Talasemi Derneği-Türkiye

Prof. Dr. Duran Canatan- Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı-Türkiye

Katılım sertifikaların dağıtılması 13.30 – 14.30 YEMEK

14.30 : OTELDEN AYRILIŞYukarı