Talasemi Semineri

Talesimi Semineri Sunumları

Türkiye ve Avrupa’da Talasemi Dr. Erdal KURTOĞLU

Antalya Valiliği Hazal Güldalı

Talasemi Majorlu Hastalarda Puberte Problemleri ve Hipogonadizm Dr. Rıza Taner Baran

Talasemi Majorlu Hastalarda Büyüme ve Gelişme Sorunları Dr. Rıza Taner Baran

Talasemi Hastalarında Endokrin Komplikasyonların Farklı Ülkelerdeki Epidemiyolojisi  Doç. Dr. Doğa Türkkahraman

Talasemi Hastalarında Glukoz İntoleransı ve Diyabet Doç. Dr. Doğa Türkkahraman

Talasemi Genotipinin Endokrin Kompikasyonları Üzerinde Etkisi Prof. Dr. Duran Canatan

Talasemide Kemik Sorunları Osteopeni  ve Osteoporoz Prof. Dr. Duran Canatan
EĞİTİM PROGRAMI

10 ARALIK  2018

09 Aralık 2018: Antalya Geliş ve Otele yerleşme

 

10 Aralık 2018:

08.30.00-09.00:  Kayıt

09.00-10.00:Açılış  Programı Konuşmaları:

10.00-10.30 Kahve Arası

1.     PANEL:

Oturum Başkanı: Munip Üstündağ

10.30-11.00:

 Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu: Akdeniz ülkelerinde  ve Türkiye’de talasemi sorunu

11.00-11.30:

Doç. Dr. Doğa Türkkahraman: Talasemide endokrin komplikasyonların farklı ülkelerde epidemiyolojisi

11.30- 12.00

Prof.Dr. Duran Canatan :Talasemi genotipinin endokrin komplikasyonlar üzerine etkisi

 

12.00 - 13.30: Yemek Arası

 

2.PANEL:

Oturumbaşkanları : Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu / Doç. Dr. SüheylaGörar

13.30-14.00

Uz. Dr. FundaTayfunKüpesiz : TalasemideTransfüzyon Prensipleri

14.00– 14.30

Uz. Dr. Vedat Aslan : Talasemide Demir yükü ve yönetimi

14.30  – 15.00

Uz. Dr. RızaTaner Baran : Talasemide Büyüme ve Gelişme sorunları

15.00-15.30

Doç. Dr. DoğaTürkkahraman :Talasemi de glukoza normalikleri ve diyabet sorunu

 

15.30-16.00: KahveArası

3.PANEL:

Oturumbaşkanları :  Doç. Dr. Süheyla Görar  / Doç. Dr. DoğaTürkkahraman

16.00-16.30

Uz. Dr. Vedat Aslan : TalasemideTiroid ve Paratiroid Fonksiyon Bozuklukları

16.30 – 17.00

Uz. Dr. RızaTaner Baran :Talasemide puberte problemleri ve hipogonadizm

17.00  – 17.30

Doç. Dr. Süheyla Görar :Talasemide fertilite ve üreme sorunları

17.30-18.00

Prof.Dr. Duran Canatan:Talasemi de kemik sorunları: osteopenia ve osteoporoz

 

20.00 : GALA YEMEĞİEĞİTİM PROGRAMI

11 ARALIK  2018

 

4. PANEL:

Oturum başkanı :  Uz. Dr. Necati Koç

 

09.00 - 09.30

Doç. Dr. Süheyla Görar :Talasemide endokrin komplikasyonların takibinde kullanılan algoritmalar (ICET-A önerileri)

09.30 – 10.00

Uz. Dr. Zehra DiyarTamburacı Uslu:Talasemide Kardiyak sorunlar ve yönetimi

10.00 – 10.30

 Psikolog Zeynep Tarık : Talasemide ergenlikten erişkinliğe geçişte psikolojik sorunlar ve yönetimi

 

10.30-10.50 Kahve Arası

 

5. PANEL:

Oturum başkanları : Dr. Zekiye Ozdemir

 

10.50-11.50

Dr. Ozlem Erinekçi


Yukarı